Medical trained

Medical trained

Bij verschillende opleidingen van IDD, zoals bij de IDD Rescue Diver cursus en de IDD Oxygen Provider cursus, heb je een IDD Medical Trained brevet nodig.
Dit Medical Trained brevet is bedoeld voor zowel duikers en niet-duikers die opgeleid willen worden in eerste hulp en reanimatie. Dus ook zeer geschikt voor het bedrijfsleven.

Tijdens de opleiding zal onder andere uitgebreid aandacht worden besteed aan kennis van de volgende onderwerpen:

 • Kennis van het menselijk lichaam
 • Eerste onderzoek
 • EHBO en uitwendige hartreanimatie
 • Breuken en kneuzingen
 • Tweede onderzoek
 • Transporttechnieken
 • Vergiftigingen
 • Onderkoeling en oververhitting
 • Beroerte
 • Suikerziekte
 • Epilepsie
 • Verbandmiddelen
 • Zuurstof en zuurstofapparatuur

Na deze cursus zult in over voldoende kennis beschikken om in geval van bijvoorbeeld een hartstilstand of ongeval, op vakkundige wijze eerste hulp te kunnen verlenen.

Natuurlijk wordt er gedurende de cursus ook uitgebreid stil gestaan bij het vermijden van ongevallen onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.

Deze cursus is voor de IDD Advanced Open Water Diver de opstap naar de IDD Rescue opleiding. Na het met goed gevolg afronden van de cursus ontvangt u een door de Nederlandse ARBO-wetgeving erkend certificaat. Door deze erkenning is deze opleiding ook geschikt voor bijvoorbeeld bedrijven welke ingevolge de ARBO regelgeving medisch getrained personeel op de werkvloer aanwezig moeten hebben.

Voorvereisten:

 • minimum leeftijd 12 jaar
 • bij minderjarigheid goedkeuring door ouders / voogd